top of page

บริการ รถเครนให้เช่า35ตัน รถเครนรับจ้าง-ให้เช่า ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สมุทรปราการ

ชนะเลิศเครน บริการรถเครนให้เช่า35ตัน รถเครนรับจ้าง35ตัน,ให้เช่า เครนยกของขนาด35ตัน พื้นที่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง ให้เช่าราคาถูก รับงานยกของ ยกติดตั้ง-รื้อถอน งานโครงสร้าง แผ่นพื้น เทปูน งานติดตั้งเครื่องจักร งานยกอื่นๆ

ให้เช่ารถเครน35ตัน สนใจติดต่อสายด่วน 087-332-2175

 

ให้เช่ารถเครน35ตัน บริการรถเครนรับจ้าง รถเครนยกของขนาด 20ตัน,25ตัน,30ตัน,35ตัน,50ตัน

 • รถเครน35ตัน รับงานยกทั่วไป
 • รถเครน35ตัน รับงานยกติดตั้ง-รื้อถอน
 • รถเครน35ตัน ยกเครื่องจักร ยกประกอบชิ้นงาน
 • รถเครน35ตัน รับงานโครงสร้าง ยกแผ่นพื้น เทปูน
 • รถเครน35ตัน งานโครงสร้างเหล็ก คานหลังคา
 • รถเครน35ตัน มีบริการ รับจ้าง ให้เช่า ทั้งแบบรายวัน รายเดือน รายเที่ยว บริการทุรูปแบบ

 

ให้เช่ารถเครนรับจ้าง35ตัน

รถเครนขนาด 35ตัน ที่ออกแบบเป็นพิเศษ ขนาด12ล้อ มีศักยภาพสูงและได้มาตรฐานสากล

รถเครนทุกคันผ่านการตรวจสภาพสม่ำเสมอ พร้อมใบ ปจ.2 คนขับมีใบรับรอง ความชำนาญสูง และมีประสบการณ์

 • บริการ-รับจ้าง-ให้เช่ารถเครน ขนาด 20-50ตัน

 • บริการ-รับจ้าง-ให้เช่ารถเครนในไซต์งานก่อสร้าง ติดตั้งโครงเหล็ก เทปูน ยกแผ่นพื้น ยกชิ้นส่วนหนัก

 • บริการ-รับจ้าง-ให้เช่ารถเครนติดกระเช้า ปลายบูมเครน งานติดตั้งป้าย และงานอื่นๆ

 • บริการ-รับจ้าง-ให้เช่ารถเครน ใช้ในโรงงาน งานประกอบ-ติดตั้งชิ้นงาน ติดตั้งเครื่องจักร ในโรงงาน

 • บริการ-รับจ้าง-ให้เช่ารถเครน ยกอุปกรณ์ ยกเครื่องจักร ยกตู้คอนเทนเนอร์ อุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ

รถเครนให้เช่า35ตัน

  bottom of page