top of page

บริการ รถเครนให้เช่า30ตัน รถเครนรับจ้าง-ให้เช่า ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สมุทรปราการ

ชนะเลิศเครน บริการรถเครนให้เช่า30ตัน รถเครนรับจ้าง,ให้เช่า เครนยกของขนาด30ตัน พื้นที่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง ให้เช่าราคาถูก รับงานยกของ ยกติดตั้ง-รื้อถอน งานโครงสร้าง แผ่นพื้น เทปูน งานติดตั้งเครื่องจักร งานยกอื่นๆ

ให้เช่ารถเครน30ตัน สนใจติดต่อสายด่วน 087-332-2175

 

ให้เช่ารถเครน30ตัน บริการรถเครนรับจ้าง รถเครนยกของขนาด 20ตัน,25ตัน,30ตัน,35ตัน,50ตัน

-รถเครน30ตัน รับงานยกทั่วไป

-รถเครน30ตัน รับงานยกติดตั้ง-รื้อถอน ยกเครื่องจักร ยกประกอบชิ้นงาน

-รถเครน30ตัน รับงานโครงสร้าง ยกแผ่นพื้น เทปูน งานโครงสร้างเหล็ก คานหลังคา -มีบริการ รับจ้าง ให้เช่า ทั้งแบบรายวัน รายเดือน รายเที่ยว บริการทุรูปแบบ

ให้เช่ารถเครนรับจ้าง30ตัน

รถเครนขนาด 30ตัน ที่ออกแบบเป็นพิเศษ ขนาด12ล้อ มีศักยภาพสูงและได้มาตรฐานสากล

รถเครนทุกคันผ่านการตรวจสภาพสม่ำเสมอ พร้อมใบ ปจ.2 คนขับมีใบรับรอง ความชำนาญสูง และมีประสบการณ์

  • บริการ-รับจ้าง-ให้เช่ารถเครน ขนาด 20-50ตัน

  • บริการ-รับจ้าง-ให้เช่ารถเครนในไซต์งานก่อสร้าง ติดตั้งโครงเหล็ก เทปูน ยกแผ่นพื้น ยกชิ้นส่วนหนัก

  • บริการ-รับจ้าง-ให้เช่ารถเครนติดกระเช้า ปลายบูมเครน งานติดตั้งป้าย และงานอื่นๆ

  • บริการ-รับจ้าง-ให้เช่ารถเครน ใช้ในโรงงาน งานประกอบ-ติดตั้งชิ้นงาน ติดตั้งเครื่องจักร ในโรงงาน

  • บริการ-รับจ้าง-ให้เช่ารถเครน ยกอุปกรณ์ ยกเครื่องจักร ยกตู้คอนเทนเนอร์ อุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ

รถเครนให้เช่า30ตัน

    bottom of page